Härslövs kyrka – kyrkan mitt i byn

Härslövs kyrka är en kyrkobyggnad som man finner i byn Härslöv utanför Landskrona. Det är här jag hänger mest när jag jobbar som kyrkvärd i församlingen. Härslöv har blivit lite av min ”hemmakyrka”.

Härslövs kyrka – kyrkan mitt i byn, är byggd på 1100-talet i romansk stil och är en av de äldsta skånska stenkyrkorna (som det finns många av i landskapet) då den troligtvis uppfördes av samma stenmästare som byggde Lunds domkyrka under samma tidsepok.

Kyrkan har genomgått en del förändringar genom århundradena, under 1400 -talet så tillkom bland annat tornet och det platta innertaket byggdes om till valv. Valven var viktiga eftersom att de symboliserade det himmelska. I mitten på 1800-talet så tillkom två sidobyggnader en i norr och den andra i söder och kyrkan fick sitt nuvarande utseende.

När Skåne hade blivit svenskt, 1675 så blev Härslövs kyrka en så kallad patronatskyrka. Att vara patronatkyrka innebär att en adelsman får kyrkan med tillhörande församling som privat egendom. Detta innebar naturligtvis både rättigheter och skyldigheter från adelsmannens sida, han hade rätten att tillsätta prästen men även skyldighet att underhålla kyrkan.
Härslövs kyrka hade ”otur” när det kom till tilldelningen av patronus, väldigt få av dem som var patronus över Härslövs kyrka verkade äga några ”spenderarbyxor” och de flesta misskötte sitt uppdrag. Detta ledde till att när kyrkan blev fri från patronatet 1909 så var den i ett mer eller mindre bedrövligt skick.

Vid renoveringen av kyrkan 1978 så tog man fram och konserverade kalkmålningarna från 1100-talet  som man finner i absiden och triumfbågen. Kyrkans inre målades i olika gröna nyanser, som man tog från predikstolens gröna färger, för att ge kyrkobesökaren en vision av en bokskog i vårprakt.
Predikstolen är förresten kyrkans äldsta inventarie, och den har sina anor från 1600-talet. Skapad av träsnidarna Statius Otto och Jacob Kremberg.
Altaret är murat i tegel och har en häll av gotländsk kalksten.

Härslövs kyrka2

Välkommen till Härslöv!

Härslövs kyrka1

DSCN0439

Välkommen in i värmen, här ser man de fantastiska takvalven och bokskogens färger om våren.

DSCN0436

Altaret som fick en ny utformning vid renoveringen 1978. Altaret är numera fristående och är murat i tegel, skivan av gotlandstkalksten är 15 cm tjock. Altartavlan föreställer Jesus med två av lärjungarna under måltiden i Emmaus. Den är målad av den danske konstnären C. Thörrestrup 1847.

DSCN0438

 

Predikstolens baldakin har inskriptionen på latin:
Ropa, upphör icke, upphäv din röst, förkunna för folket deras överträdelser och för
huset deras synder.
Predikstolens övre text, översatt från latin lyder enligt följande:
Det är min sak att för eder förkunna evangelium, ty jag blyges icke för evangelium, eftersom det ju är Kristi kraft till frälsning för var och en som tror.
Predikstolens nedre text, översatt från latin:
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren och består evinnerligen. Herren rätter är sanning, allesammans rättfärdiga. De är dyrare än guld, ja, än fint guld i mängd. De är sötare än honung, ja, än renaste honung.

DSCN0437

 

Den fina ljusbäraren.

DSCN0435

Psalmboken och evangelieboken, två viktiga komponenter i gudstjänsten.

DSCN0442

Kistplåtar och minnesplåtar från människor som blev begravda inne i kyrkan. Dessa sparade man när gravarna fylldes igen 1825.

DSCN0441

När Örja kyrka togs ur bruk så fick Thorvaldsens Kristus flytta hit till Härslövs kyrka. Denne är dock inga tre meter som den som finns i Marsvinsholms kyrka utan lite mer i ”normal” storlek.

DSCN0440

På väg ut så kan man slänga blicken upp mot orgelläktaren och den fina kyrkorgeln. Härslöv saknade faktiskt orgel fram till 1857, men godsägaren Sabelström från Rosenhäll skänkte en orgel till kyrkan. Som tack för besväret så ville han dock vara den som fick tillsätta dennes förste organist.

Källor:
Informationsbladet som finns att hämta inne i kyrkan.
http://www.svenskakyrkan.se/landskrona/harslovs-kyrka
sv.wikipedia.org/wiki/Härslövs_kyrka

Foto:
E. Palmestedt

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.