Sankt Petri kyrka i Malmö

Full rulle söderut igen till Sveriges tredje största stad, Malmö. Här är det tvära kast som gäller! 😉
I centrala Malmö hittar man Sankt Petri kyrka som tillhör Malmö Sankt Petri församling och Lunds stift.

Kyrkan började anläggas på 1300-talet och är en basilika med tre skepp och två tvärskepp. Sankt Petri är vigd åt inte mindre än två helgon Sankt Petrus och Sankt Paulus. Man kan säga att kyrkan är byggd i flera olika etapper eller faser som man kan följa genom att titta på kyrkans murverk.

Etapp 1:
Till en början så stod här en mindre tegelkyrka som omnämns första gången 1269. Den var troligen helgad åt Sankt Nikolaus, sjöfararnas helgon. Samtidigt som köpenhamnarna fick sin Vor Frue Kirke, huvudaltaret invigt 1313, så påbörjade man att planera och bygga en identisk kyrka i Malmö. Nikolaikyrkan stod kvar i början av byggandet av den nya kyrkan men revs när man började med valvslagningen på Sankt Petris södra tvärskepp.

Etapp 2:
För att kyrkan skulle klara valvtrycket så byggde man yttre stödpelare och stävbågar. Eventuellt så invigdes högaltaret 1319 och detta i samband med att relikerna från den gamla kyrkan flyttades över till det nya Nikolaialtaret. Samtidigt med detta så påbörjade man arbetet med kyrkans huvudingång, vapenhuset i norr.

Etapp 3:
Sedan fortsatte man med det norra sidoskeppet, delar av mittskeppet och slutförde arbetet med det norra vapenhuset. Gamla kyrkan stod fortfarande kvar, andvändes som lagerlokal. Under mitten på 1300-talet så avstannade kyrkbygget, digerdödens framfart tros vara orsaken till detta.

Etapp 4:
1380 var arbetet åter igång och man uppförde då huvudkyrkan. Fyra år senare så hölls ett stort prästmöte i Sankt Petri kyrka och detta kan tolkas som ett tecken på att kyrkan då stod färdig. Arbetet avslutades med ett mittorn på den västa delen av mittskeppet. 1420 rasade detta torn samman och förstörde kyrkans västra delar och dopfunten krossades.

Etapp 5:
Man återuppbyggde mittornet, men det ville sig inte bättre än att det också rasade samman 1442. Åter igen byggde man upp mittornet och peppar peppar…det står där än idag.

Etapp 6:
Kyrkan byggdes med flera kapell, idag är det bara Sankta Anna kapell och Krämarekapellet som finns kvar. Dringenbergska kapellet, öster om koromgången, revs 1792. Det hade sedan 1500-talet verkat som kyrkans värdefulla bibliotek. Delar av det Dringenbergska liberiet finns fortfarande kvar.

I mitten på 1800-talet fick kyrkan utstå en grym renovering ledd av professor CG Brunius från Lund. Nästan all äldre träinredning förstördes, golvet som var täckt av gamla gravstenar togs upp och merparten förstördes. Sakristian på kyrkans södra sida revs och kyrkomuren lika så. 1890 så fick kyrkan den nuvarande tornspiran. Ibörjan av 1900-talet (1904-1906) så försökte domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin återställa och rädda det som räddas kunde av det som lyckats undkomma förödelsen.

 

Sankt Petri kyrka (foto: wikipedia.org)

Den fantastiska altaruppsatsen, som är den största som finns i trä i norra Europa. Det tog tre år att färdigställa den och flera av Danmarks bästa bildsnidare var engagerade i arbetet. Altaruppsatsen stod färdig 1611.

Den vackra kyrkorgeln.

Predikstolen invigdes 1599. Den är skapad av Daniel Stenhugger och den svarta stenen är hämtad från stenbrottet Fogelsång som ligger nordöst om Lund. Predikstolen är en gåva till staden från rådmannen Engelbret Fris.

Dopfunten

Krämarekapellet med sina väggmålningar från 1460-talet och 1520-talet. De är de bäst bevarade senmedeltida målningarna i Danmark. Här på golvet så ser man också de gravstenar som lyckades rädda sig undan den brutala renoveringen i mitten på 1800-talet.

Väggmålning

De magnifika takmålningarna i Krämarekapellet

Glasfönster i Sankta Anna kapell.

Välkommen till Sankta Anna kapell

Ytterligare ett fantastiskt kyrkofönster i Sankta Anna

 

Källor:
sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petri_kyrka_Malmö

Foto:
E. Palmestedt
wikipedia.org

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.