Förkärla kyrka – 1800-tals kyrkan med glimtar från andra epoker

Det är dags att sätta sig i bilen igen och dra söderut, vi kör väg 27 tillbaka mot Ronneby. Vi tar oss upp på E22:an och kör mot Karlskrona. När vi har passerat rondellen i Listerby är det inte långt kvar till Ronneby pastorats yttersta utpost i öster, Förkärla kyrka.
Kyrkan ligger vid Trafikverkets rastplats Förkärla,  avfarten kommer ganska snabbt och är lätt och missa. Det är inte bara en gång som jag själv har fått köra till nästa rondell för att vända för att komma till kyrkan. Det gäller att vara uppmärksam!

Välkommen till Förkärla kyrka!
Förkärla kyrka, kyrkobyggnad i Förkärla, Ronneby pastorat, Lunds stift.
Förkärla är en gammal socken, redan i början på 1200-talet var Förkärla egen socken inklämd mellan kärnsocknarna Nättraby och Listerby.
Hur kom det sig då att lilla Förkärla var egen socken?
Jo, Vambåsa var under denna tid ett så kallat danskt kongelev, en förvaltningsort. Danska kungamaktens intresse för Förkärla riktar sig dock inte till byn i sig utan man var intresserad av hamnen i Hjorthammar som ligger ett par kilometer söder om kyrkan.
Senare kom Förkärla att bli annexförsamling till Listerby.

Bebyggelsen kring kyrkan är minimal, detta beror på att Förkärla är en godsbyggd och båda byarna Stora och Lilla Vambåsa och det mesta av byn Förkärla tillhörde greve Wachtmeisters fideikommiss Johannishus. Detta utplånades under 1800-talet och jorden fördes samman till herrgården i Vambåsa under godsets eget bruk.

Förkärla kyrka är en av de 20 medeltida kyrkorna i Blekinge som helt eller delvis revs och ersattes av så kallade salskyrkor, eller ”Tegnerlador” som de lite elakt har kallats. Kyrkan var från början en tornlös gråstensbyggnad med långhus och litet rakslutet kor och något senare tillkom en sakristia i norr.
1863 – 65 renoverades kyrkan, sakristian och de båda kortväggarna revs. De kvarstående murarna förlängdes åt väster och byggdes på höjden. Tidigare fanns en klockstapel, men den revs när tornet i väster byggdes och bägge kyrkklockorna (från 1712 och 1732) hängdes där istället. I koret i öster byggdes en absid som till en början inrymde sakristian.
1938 renoverades kyrkan och då lades absiden till koret och  en ny sakristia byggdes.

Utifrån ser Förkärla kyrka ut som en typisk 1800-tals kyrka. Den som besöker kyrkan för första gången kan då ha vissa föreställningar om hur kyrkan ska se ut inuti. Ja, den är ljus och luftig som en typisk salskyrka men kyrkan hyser även glimtar från andra epoker. Bland annat möter en kalkmålning besökaren på norrväggen, denna målning kan inte ha flyttats hit till kyrkan.

Ovanför våra huvuden har vi orgelläktaren som sträcker sig tvärs över kyrkorummet, en orgelläktare har funnits här sedan 1820-talet och den nuvarande, den vi har precis ovanför oss, härstammar från kyrkans renovering 1865.
Det mest spännande med denna orgelläktare är målningen av änglar som man kan härleda till 1700-talets början. Denna målning är ett oljemålat trätak som spikats fast under orgelläktarens balkar. Detta trätak är en återanvändning av den medeltida kyrkans platta tak som revs 1865.
Detta är ganska unikt då återbruk inte var något som uppmuntrades i det radikalt förnyande 1800 – talet.

Bänkarna i kyrkan är från 1938 års renovering och restaurering av kyrkan.
Men de vackert målade bänkgavlarna är dock från 1600 – 1700 – talen och bär församlingsbornas namn.

Det är dock den här, 1200 – tals kyrkans gamla port som återfinns i den ojämna söderväggen som skvallrar om att här återfinns delar av en riktigt gammal kyrkobyggnad.
Med utgångspunkten från den närmast spetsbågiga portalen och kunskapen om att kyrkan innan 1863 har haft ett rakslutet kor och tegelblinderingar i det östra gravröset bör denna räknas till unggotikens byggnadsverk som kan dateras till mitten på 1200 – talet.

Predikstolen är också återbruk, den kommer från den gamla kyrkan. Predikstolen är från början av 1600-talet, mästaren är okänd.
Korgen är utsmyckad med skulpturer som föreställer de fyra evangelisterna.
Det var först efter reformationen som predikningarna gjorde entre i gudstjänsterna och i samband med detta började predikstolarna sättas upp i kyrkorna. Detta för att prästen skulle höras, här i Förkärla sitter predikstolen på söderväggen vid ett fönster för att prästen skulle få läsljus.

Triumfkrucifixet är kyrkans äldsta invetarie och härstammar från 1530.
Altaret med krucifix som altaruppsats, detta kors är från 1700 – talet.

Precis när man går upp i koret så hänger det på varsin sida i korvalvet vackra snidade begravningsvapen av trä med tillhörande namnplåtar och stänger.
Den ena tillhörande kammarrådet H A Löfwenskiöld som begravdes i kyrkan 1765 och det andra tillhör dennes svåger, Matthias Lilienanckar, död 1786. Dessa två tillsammans med familjemedlemmar vilar i den södra gravkammaren som finns under korgolvet.

Det finns en gravkammare på den norra sidan under korgolvet också. Den graven hyser de balsamerade liken av ryttarmästare Krägenfelt och hans hustru från säteriet Tromtö inom Förkärla socken. Den norra gravkammaren var sedan deras tid fideikommiss till Tromtö.

Dopfunten är från 1938, i röd kalksten av konstnären Conrad Carlman som har sina rötter i Karlskrona. Dopfuntens sidor är smyckade med de fyra evangelisterna. Locket är av koppar och föreställer Johannes Döparen.

Här har vi honom, Johannes Döparen.

Orgeln är från 1928, byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och har 14 stämmor. Den ersatte den gamla orgeln från 1866 som byggdes av Anders Jönsson Åberg från Hjortsberga. Den gamla orgeln hade 6 stämmor.

I vapenhuset hänger ett votivskepp.

 

Information:
Boken Blekinges kyrkor av Lasse Larsson, 2010.
Informationsblad om Förkärla kyrka, finns att hämta i kyrkan.
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rk%C3%A4rla_kyrka
https://www.svenskakyrkan.se/ronneby/forkarla-kyrka

Foto: E. Palmestedt

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.